Standardy Kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego Dz.U. z dnia 21 sierpnia 2019 r. poz. 1573.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 22 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowych efektów kształcenia.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie standardów kształcenia na kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 15 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowych efektów kształcenia.

Plany studiów dla Analityki Medycznej na rok akademicki 2020/2021 uchwalony przez Senat. Uchwała nr: 2140, 2141, 2143, 2163 w roku 2020.
- plan studiów - Analityka Medyczna - stacjonarne.
- plan studiów - Analityka Medyczna - niestacjonarne.
 


Archiwum:
Plany studiów dla I, II, III roku Analityki medycznej zatwierdzony Uchwałą Senatu nr 2116 z dnia 29 stycznia 2020 r. na rok akademicki 2019/2020.
Plany studiów niestacjonarne dla I, II, III roku Analityki medycznej zatwierdzony Uchwałą Senatu nr 2116 z dnia 29 stycznia 2020 r. na rok akademicki 2019/2020.

Plany studiów dla Analityki Medycznej na rok akademicki 2019/2020 uchwalony przez Radę Wydziału w dniu 24.01.2019 r.:
- plan studiów - Analityka Medyczna - stacjonarne.
- plan studiów - Analityka Medyczna - niestacjonarne.

Sylabusy przedmiotowe na rok akademicki 2019/2020:
- sylabusy - rok I - stacjonarne / niestacjonarne
- sylabusy - rok II - stacjonarne / niestacjonarne
- sylabusy - rok III - stacjonarne / niestacjonarne
- sylabusy - rok IV - stacjonarne / niestacjonarne
- sylabusy - rok V - stacjonarne / niestacjonarne

Sylabusy do zajęć fakultatywnych na rok akademicki 2019/2020.

Sylabusy do zajęć fakultatywnych na rok akademicki 2018/2019.

Sylabusy - rok I - stacjonarne / niestacjonarne.
Sylabusy - rok II - stacjonarne / niestacjonarne.
Sylabusy - rok III - stacjonarne / niestacjonarne.
Sylabusy - rok IV - stacjonarne / niestacjonarne.
Sylabusy - rok V - stacjonarne / niestacjonarne.
Sylabusy - praktyki.

 

Plany studiów dla Analityki Medycznej na rok akademicki 2018/2019 uchwalony przez Radę Wydziału w dniu 25.01.2018 r.:
- stacjonarne
- niestacjonarne

Plany studiów dla I roku Analityki Medycznej na rok akademicki 2017/2018 uchwalony przez Radę Wydziału w dniu 23.05.2017.
Plany studiów od II-V roku dla Analityki Medycznej na rok akademicki 2017/2018 uchwalony przez Radę Wydziału w dniu 23.03.2017:
- stacjonarne
- niestacjonarne

Rok I - stacjonarne/niestacjonarne - sylabusy
Rok II - stacjonarne/niestacjonarne - sylabusy
Rok III - stacjonarne/niestacjonarne - sylabusy
Rok IV - stacjonarne/niestacjonarne - sylabusy
Rok V - stacjonarne/niestacjonarne - sylabusy

Plany studiów dla Analityki Medycznej na rok akademicki 2016/17 uchwalony przez Radę Wydziału w dniu 28.04.2016 r. :
- plan studiów - Analityka medyczna - stacjonarne
- plan studiów - Analityka medyczna - niestacjonarne

 

Rok I - stacjonarne/niestacjonarne - sylabusy
Rok II - stacjonarne/niestacjonarne - sylabusy 
Rok III - stacjonarne/niestacjonarne - sylabusy
Rok IV - stacjonarne/niestacjonarne - sylabusy
Rok V - stacjonarne/niestacjonarne - sylabus

Plany studiów dla Analityki Medycznej na rok akademicki 2015/2016 uchwalony przez Radę Wydziału w dniu 23.04.2015 r.:
Plan studiów - analityka medyczna - stacjonarne.
Plan studiów - analityka medyczna - niestacjonarne.

Rok I - stacjonarne/niestacjonarne - sylabusy
Anatomia
Biofizyka
Biologia z genetyką
Chemia analityczna
Chemia ogólna i nieorganiczna
Chemia organiczna
Historia medycyny i analityki medycznej
Język angielski
Kwalifikowana pierwsza pomoc
Medycyna laboratoryjna w systemie ochrony zdrowia
Naturalne biocząsteczki w organizmie
Podstawy obliczeń chemicznych
Propedeutyka analityki ogólnej
Psychologia
Socjologia
Statystyka
Wychowanie fizyczne
Zajęcia fakultatywne
Szkolenie BHP

Rok II - stacjonarne/niestacjonarne - sylabusy
Analiza instrumentalna
Biochemia
Biologia molekularna
Chemia fizyczna
Fizjologia
Higiena z epidemiologią
Histologia
Immunologia
Język angielski
Język łaciński
Prawo medyczne
Technologia informacyjna
Techniki histologiczne
Składniki odżywcze w homeostazie organizmu
Zajęcia fakultatywne

Rok III - stacjonarne/niestacjonarne - sylabusy
Analityka ogólna i techniki pobierania materiału
Biochemia kliniczna
Chemia kliniczna
Cytologia kliniczna
Diagnostyka izotopowa
Diagnostyka parazytologiczna
Mikrobiologia i diagnostyka mikrobiologiczna
Patofizjologia
Patomorfologia
Praktyczna nauka zawodu
Serologia grup krwi
Zajęcia fakultatywne
Praktyka z zakresu Mikrobiologii
Praktyka z zakresu Serologii grup krwi
Praktyka z zakresu Analityki ogólnej z parazytologią

Rok IV - stacjonarne/niestacjonarne - sylabusy
Chemia kliniczna
Etyka zawodowa
Farmakologia
Genetyka medyczna - cytogenetyka
Genetyka medyczna - techniki genetyczne
Hematologia laboratoryjna
Immunopatologia
Organizacja medycznych laboratoriów diagnostycznych
Praktyczna nauka zawodu
Toksykologia dla diagnostów
Transfuzjologia
Zajęcia fakultatywne
Praktyka z zakresu Hematologii
Praktyka z zakresu Chemii klinicznej

Rok V - stacjonarne/niestacjonarne - sylabusy
Diagnostyczna opieka medyczna
Diagnostyka laboratoryjna
Praktyczna nauka zawodu
Propedeutyka medycyny
Propedeutyka onkologii
Statystyka medyczna
Systemy jakości i akredytacji laboratoriów
Ćwiczenia specjalistyczne z metodologią badań naukowych
Zajęcia fakultatywne

 


Plan studiów dla Analityki Medycznej na rok akademicki 2014/2015 uchwalony przez Radę Wydziału w dniu 29.05.2014 r.

Rok I - stacjonarne/niestacjonarne - sylabusy
Rok II - stacjonarne/niestacjonarne - sylabusy
Rok III - stacjonarne/niestacjonarne - sylabusy
Rok IV - stacjonarne/niestacjonarne - sylabusy
Rok V - stacjonarne/niestacjonarne - sylabusy

PLAN STUDIÓW dla Analityki Medycznej na rok akademicki 2013/2014 uchwalony przez Radę Wydziału w dniu 23.05.2013 r.
Rok I - stacjonarne/niestacjonarne - sylabusy
Rok II - stacjonarne/niestacjonarne - sylabusy 
Rok III - stacjonarne/niestacjonarne - sylabusy
Rok IV - stacjonarne/niestacjonarne - sylabusy
Rok V - stacjonarne/niestacjonarne - sylabusy