Katedra i Zakład Chemii Fizycznej i Biofizyki

Ważne informacje dla studentów dotyczące kształcenia w warunkach zagrożenia epidemiologicznego
ogłoszenie

ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław
tel.: 71 784 02 28, 71 784 02 29
faks: 71 784 02 30
 
Kierownik Katedry i Zakładu
prof. dr hab. Witold Musiał
tel.: 71 784 02 31
e-mail: witold.musial@umed.wroc.pl