Zasady rekrutacji studentów na wykonanie prac magisterskich w Katedrze i Zakładzie Bromatologii i Dietetyki w roku akademickim 2016/2017.

BROMATOLOGIA

Ćwiczenia z przedmiotu Bromatologia odbywać się będą na sali ćwiczeniowej Katedry i Zakładu Bromatologii i Dietetyki:
- dla grupy A we wtorki w godz. 14:00 - 17:00
- dla grupy B w poniedziałki w godz. 10:00 - 13:00
- dla grupy C w środy w godz. 8:45 - 11:45

UWAGA !!! Ćwiczenia rozpoczynają się:
- dla grupy A - 1.10.2019
- dla grupy B - 7.10.2019
- dla grupy C - 2.10.2019

Informacje dla studentów IV roku Farmacji
Bromatologia - program ćwiczeń
Bromatologia - plan ćwiczeń
Wykaz podręczników
Regulamin ćwiczeń laboratoryjnych
Regulamin zajęć z przedmiotu Bromatologia
Zagadnienia do egzaminu z przedmiotu Bromatologia
Tematy wykładów z przedmiotu Bromatologia

Sprawozdania z ćwiczeń:
- białko i witaminy
- składniki mineralne - I pracownia
- składniki mineralne - II pracownia
- tłuszcze
- węglowodany - I pracownia
- węglowodany - II pracownia
- interakcje
- ocena sposobu żywienia
- zanieczyszczenia

Na pierwszą pracownię z oceny sposobów żywienia proszę zapisać swój jadłospis zawierający wszystkie spożyte w ciągu trzech dni (w tym jednego dnia weekendowego) produkty spożywcze z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju napojów i  ilości dodanego cukru/miodu, sposobu obróbki termicznej, zawartości tłuszczu – w przypadku produktów mlecznych, rodzaju stosowanego tłuszczu do smarowania pieczywa (może być nazwa handlowa), gatunku zwierząt rzeźnych, rodzaju pieczywa i produktów zbożowych. Wszystkie porcje produktów proszę zanotować w miarach domowych (łyżka, łyżeczka, talerz, kubek, szklanka, sztuka) lub po zważeniu – w gramach.
 


JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
Informacje dla studentów II roku Dietetyki studia magisterskie, Wydział Nauk o Zdrowiu
Plan wykładów i zajęć.
Materiały niezbędne do udziału w seminariach zawarte sa w pozycji "Przewodnik do wdrażania zasad GMP/GHP i systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego".

Wykłady:
- wykład 1
- wykład 2
- wykład 3
- wykład 4
- wykład 5

Ćwiczenia:
- ćwiczenie nr 2 - bezpieczeństwo i higiena żywności
- ćwiczenie nr 3 - warunki higieniczno-sanitarne produkcji potraw
- ćwiczenie nr 4 - wymagania sanitarne dotyczące pomieszczeń związanych z produkcją żywności


ANALIZA I OCENA JAKOŚCI ŻYWNOŚCI
Informacje dla studentów III roku Dietetyki, Wydział Nauk o Zdrowiu
- plan zajęć
- program ćwiczeń
- tematy wykładów
- regulamin zajęć

Wykłady:
- wykład 1
- wykład 2 i 3
- wykład 6

Sprawozdania:
- składniki mineralne
- białko i witaminy
- zanieczyszczenia
- tłuszcze, analiza żywności
- węglowodany
 


Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności
informacje dla studentów III roku dietetyki Wydział Nauk o Zdrowiu

Plan zajęć, program ćwiczeń, regulamin ćwiczeń, sylabus.

Ćwiczenia:
- ćwiczenie 1 - sprawozdanie
- ćwiczenie 2 - sprawozdanie
- ćwiczenie 3 - sprawozdanie
- ćwiczenie 4 - sprawozdanie
- ćwiczenie 5 - sprawozdanie

Wykłady - program wykładów:
- wykład 1
- wykład 2
- wykład 3
- wykład 4
- wykład 5
- wykład 6
- wykład 7
- wykład 8
- wykład 9
- wykład 10 i 11
- wykład 12
- wykład 13 i 14
- wykład 15


CHEMIA ŻYWNOŚCI
informacje dla studentów I roku Dietetyki, Wydział Nauk o Zdrowiu

Zagadnienia do egzaminu z przedmiotu Chemia żywności

Plan ćwiczeń, regulamin ćwiczeń, sprawozdanie, sylabus.

- białka
- instrukcje do ćwiczeń z białek
- węglowodany
- instrukcje do ćwiczeń z węglowodanów
- tłuszcze
- instrukcje do ćwiczeń z tłuszczów
- witaminy
- instrukcje do ćwiczeń z witamin
- barwniki
- instrukcje do ćwiczeń z barwników
- konserwanty i przeciwutleniacze
- substancje smakowe
- instrukcje do ćwiczeń z konserwantów, przeciwutleniaczy i substancji smakowych

Wykłady - program wykładów:
- zakres przedmiotu
- woda
- białka
- białka 2
- tłuszcze
- tłuszcze 2
- węglowodany
- węglowodany 2
- witaminy
- składniki mineralne
- dodatki do żywności
- barwniki


Erasmus Students
Schedule Food Science Tuesday
Godziny konsultacji dla studentów:
dr Katarzyna Zabłocka-Słowińska – poniedziałek, godz. 13-15
dr Anna Prescha - poniedziałek, godz. 13-15
dr Joanna Pieczyńska - poniedziałek, godz. 13-15
dr Maria Drzewicka - poniedziałek, godz. 13-15
dr Magdalena Grajzer - poniedziałek, godz. 13-15
mgr Mateusz Witkowski - środa, godz 12-14
mgr Katarzyna Skórska - poniedziałek, godz. 13-15