Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki
Pracownicy

Sekretariat
mgr inż. Joanna Wnuczyńska
tel.: 71 784 02 07
faks 71 784 02 06
e-mail: joanna.wnuczynska@umed.wroc.pl

Adiunkci
dr hab. Katarzyna Zabłocka-Słowińska
tel.: 71 784 02 49
e-mail: katarzyna.zablocka-slowinska@umed.wroc.pl

dr hab. Anna Prescha
tel.: 71 784 02 04
e-mail: anna.prescha@umed.wroc.pl

dr Maria Drzewicka
tel.: 71 784 02 08
e-mail: maria.drzewicka@umed.wroc.pl

dr Joanna Pieczyńska
tel.: 71 784 02 14
e-mail: joanna.pieczynska@umed.wroc.pl

dr Magdalena Grajzer
e-mail: magdalena.grajzer@umed.wroc.pl
tel.: 71 784 02 08

Asystenci
mgr Mateusz Witkowski
tel.: 71 784 01 56
e-mail: mateusz.witkowski@umed.wroc.pl

mgr Katarzyna Skórska
tel.: 71 784 02 49
e-mail: katarzyna.skorska@umed.wroc.pl

Samodzielni technicy
mgr inż. Renata Polańska
tel.: 71 784 02 15

mgr Joanna Kaliszczyk
tel.: 71 784 02 15

mgr Jakub Szyller
tel. 71 784 02 15

mgr Bartłomiej Patrjach
tel. 71 784 01 56