Dydaktyka

 
Kierunek Farmacja

  • Bromatologia (wykłady i ćwiczenia) – IV rok.
  • Podstawy dietetyki, nutrigenomika (zajęcia fakultatywne) – IV rok.

 
Kierunek Analityka medyczna

  • Składniki pożywienia - rola w funkcjonowaniu organizmu i wpływ na badania laboratoryjne - Analityka Medyczna II

Kierunek dietetyka. Wydział Nauk o Zdrowiu

  • Chemia żywności – I rok.
  • Analiza i ocena jakości żywności – III rok.
  • Higiena i toksykologia żywności – III rok.
  • Jakość i bezpieczeństwo żywności - II rok,  drugiego stopnia.