Katedra i Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej

ul. Borowska 211A, (piętro I C.1/5/009; piętro II część C2/02)
50-556 Wrocław
email: WF-26@umed.wroc.pl

Sekretariat
Edyta Podolan
edyta.podolan@umed.wroc.pl
tel.: 71 784 06 88

Kierownik Katedry i Zakładu
prof. dr hab. Jolanta Saczko
jolanta.saczko@umed.wroc.pl
tel.: 71 784 06 89 

15.04.2019