Główne tematy badań
1. antymutagenne i przeciwwolnorodnikowe właściwości roślin leczniczych
2. analiza fitochemiczna polifenoli i terpenoidów w azjatyckich surowcach zielarskich
3. biosynteza fenylopropanoidów i terpenoidów in vitro i biotechnologia roślin leczniczych
 
Publikacje 
1. Grzegorczyk, A[dam] Matkowski, H. Wysokińska.: Antioxidant activity of extracts from in vitro cultures of Salvia officinalis L. Food Chem. 2007 Vol.104; s.536-541
IF: 3.052
Pkt. MNiSW/KBN: 24.000 
 
2. Adam Matkowski.: Antioxidant activity of extracts and different solvent fractions of Glechoma hederacea L. and Orthosiphon stamineus (Benth.) Kudo. Adv.Clin.Exp.Med. 2008 Vol.17; s.615-624
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
 
3. Adam Matkowski, Sylwia Zielińska, Jan Oszmiański, Eliza Lamer-Zarawska.: Antioxidant activity of extracts from leaves and roots of Salvia miltiorrhiza Bunge, S. przewalskii Maxim., and S. verticillata L. Bioresour.Technol. 2008 Vol.99; s.7892-7896
IF: 4.453
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000 
 
4. Adam Matkowski.: Plant in vitro culture for the production of antioxidants - a review. Biotechnol.Adv. 2008 Vol.26; s.548-560.
IF: 6.110
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
 
5. Sylwester Ślusarczyk, Michał Hajnos, Krystyna Skalicka-Woźniak, Adam Matkowski.: Antioxidant activity of polyphenols from Lycopus lucidus Turcz. Food Chem. 2009 Vol.113; s.134-138
IF: 3.146
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
 
6. Dorota Woźniak, Bogdan Janda, Ireneusz Kapusta, Wiesław Oleszek, Adam Matkowski.: Antimutagenic and anti-oxidant activities of isoflavonoids from Belamcanda chinensis. Mutat.Res.-Genet.Toxicol.Environ.Mutagen. 2010 Vol.696; s.148-153
IF: 2.938
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
 
7. Sylwia Zielińska, Ewelina Piątczak, Danuta Kalemba, Adam Matkowski.: Influence of plant growth regulators on volatiles produced by in vitro grown shoots of Agastache rugosa. Plant Cell Tissue Organ Cult. 2011 Vol.107; s.161-167
IF: 1.243
Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
 
8. Sylwester Ślusarczyk, Stefanie Zimmermann, Marcel Kaiser, Adam Matkowski, Matthias Hamburger, Michael Adams.: Antiplasmodial and antitrypanosomal activity of tanshinone-type diterpenoids from Salvia miltiorrhiza. Planta Med. 2011 Vol.77; s.1594-1596
IF: 2.369
Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
 
9. Mojtaba Tousheh, Mehran Miroliaei, Ali Asghar Rastegari, Kamran Ghaedi, Abolghasem Esmaeili, Adam Matkowski.: Computational evaluation on the binding affinity of non-specific lipid-transfer protein-2 with fatty acids. Comput Biol Med. 2013 Vol.43; s.1732-1738
IF: 1.475
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
 
10. Sylwia Zielińska, Adam Matkowski.: Phytochemistry and bioactivity of aromatic and medicinal plants from the genus Agastache (Lamiaceae). Phytochem Rev 2014, Vol.13; s.391-416.
IF: 2.894
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000