Dydaktyka

Plany ćwiczeń dla I. roku Analityki Medycznej (Biologia Medyczna) i I. roku Farmacji (Biologia) na rok 2019/2020.

kierunek farmacja
biologia z genetyką - I rok Farmacji
botanika farmaceutyczna - I i II rok Farmacji
biotechnologia farmaceutyczna - V rok Farmacji
 

analityka medyczna
biologia i genetyka - I rok Analityki Medycznej