Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej

Sekretariat
mgr Magdalena Gil-Woźniak
tel.: 71 784 06 28, 71 784 06 30
faks:71 784 00 54
e-mail: magdalena.gil-wozniak@umed.wroc.pl

Profesor zwyczajny (pracownik emerytowany, um. zlecenie – prowadzenie zajęć dydaktycznych)
prof. dr hab. Mieczysław Woźniak
tel.: 71 784 06 29; tel. kom.: 601 89 37 98
e-mail: mieczyslaw.wozniak@umed.wroc.pl

Profesor nadzwyczajny
dr hab. Grzegorz Sawicki, prof. nadzw.
tel.: 71 784 06 29
e-mail: grzegorz.sawicki@umed.wroc.pl
 
Adiunkci
dr hab. Mariola Śliwińska-Mossoń
tel.: 71 784 06 30
e-mail: mariola.sliwinska-mosson@umed.wroc.pl

dr Anna Krzywonos-Zawadzka
e-mail: anna.krzywonos-zawadzka@umed.wroc.pl
tel.: 71 784 06 24

dr Agnieszka Sapa-Wojciechowska
e-mail: agnieszka.sapa-wojciechowska@umed.wroc.pl
tel.: 71 784 06 24

dr Wiesława Nahaczewska
e-mail: wieslawa.nahaczewska@umed.wroc.pl
tel.: 71 784 06 23

dr n.med. Iwona Urbanowicz
e-mail: iwona.urbanowicz@umed.wroc.pl
tel.: 71 784 06 30

Asystenci
mgr Alina Rak-Pasikowska
e-mail: alina.rak-pasikowska@umed.wroc.pl
tel.: 71 784 06 22

mgr Aleksandra Franczak
e-mail: aleksandra.franczak@umed.wroc.pl
tel. 71 784 06 27

mgr Marta Banaszkiewicz
e-mail: marta.banaszkiewicz@umed.wroc.pl
tel.: 71 784 06 27

dr Aneta Wrzyszcz
e-mail: aneta.wrzyszcz@umed.wroc.pl
tel.: 71 784 06 22

Wykładowca
dr Jolanta Stacherzak-Pawlik
e-mail: jolanta.stacherzak-pawlik@umed.wroc.pl
tel.: 71 784 06 23 

Studia doktoranckie
mgr Agnieszka Olejnik
e-mail: agnieszka.olejnik@student.umed.wroc.pl
tel. 71 784 06 27

mgr Kornela Wiśniewska
e-mail: kornela.wisniewska@student.umed.wroc.pl
tel.: 71 784 06 27

mgr Katarzyna Wadowska
e-mail: katarzyna.wadowska@student.umed.wroc.pl

Pracownik inżynieryjno-techniczny
sam. technik Renata Kozłowska
e-mail: renata.kozlowska@umed.wroc.pl
tel.: 71 784 06 31

12.10.2017