Podstawowe kierunki badań naukowych:

 • metabolizm tkanki sercowej uszkodzonej przez niedotlenienie i szok tlenowy;
 • rola metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej (MMP)  w rozwoju schorzeń układu sercowo-naczyniowego;
 • monitorowanie przebiegu zakażenia adenowirusami u chorych po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych i u pacjentów  z otyłością;
 • rola receptora jądrowego USP w regulacji ekspresji genów;
 • czynniki wpływające na starzenie się płytek krwi;
 • różnice w budowie, reaktywności i aktywności subpopulacji płytek krwi; wpływ MMP na funkcje trombocytów;
 • polimorfizm genów białek inhibitorowych CDK w CLL.

Projekty naukowe w latach 2014-2023:

 1. Badania naukowe w ramach subwencji pt.: „Farmakoprotekcja uszkodzeń kardiomiocytów wywołanych niedokrwieniem i reperfuzją.” Nr zadania: SUB.D011.20.007 (2020 r.)
 2. Projekt badawczy dla młodych naukowców 2020 pt.: "Markery biochemiczne w diagnostyce raka płuca we wczesnym stadium zaawansowania choroby - badanie wstępne". Nr grantu: STM.D010.20.129 (2020 r.)
 3. Projekt badawczy dla młodych naukowców pt.: "Wpływ doksycykliny na płytki krwi w warunkach niedokrwienia chemicznego i reperfuzji wywołanych in vitro" nr SIMPLE STM.D010.20.130. (2020 r.)
 4. Grant NCN pt.: Protekcyjny wpływ białka Klotho na kardiomiocyty uszkodzone w wyniku ostrego niedokrwienia i reperfuzji. Nr grantu: UMO-2019/33/N/NZ3/01649 (2019-2023 r.)
 5. Grant NCN pt.: Farmakologiczne metody ochrony nerki przeznaczonej do transplantacji przed uszkodzeniem niedokwienno/reperfuzyjnym - badania na modelu zwierzęcym ex vivo i in vivo. Nr grantu: UMO- 2017/27/B/NZ4/00601 (2018-2021 r.)
 6. Grant NCN pt.: Ocena wpływu 5- fenoksyfenylo-5-alkiloaminoazotanów kwasu barbiturowego na ochronę serca przed uszkodzeniem w wyniku niedokrwienia i reperfuzji. Nr grantu: UMO-2018/02/X/NZ4/02120 (2019 r.)
 7. Grant NCN pt.: Farmakologiczna supresja skutków ostrego niedokrwienia z następczą reperfuzją w celu poprawienia funkcji serca. Badania ex vivo i in vivo”. Nr grantu: 2016/23/B/NZ3/03151(2017-2020 r.)
 8. Badania naukowe w ramach działalności statutowej pt.: „N-podstawione fenoksyfenylowe pochodene barbituranów piperazyny jako potencjalny czynnik karrdioprotekcyjny podczas niedokrwienia i reperfuzji.”. Nr zadania: ST-D.010.17.00.01 (2017-2018 r.).
 9. Grant NCN pt.: ”Regulacja procesów metabolicznych białek aparatu kurczliwego serca uszkodzonego w wyniku szoku tlenowego” Numer grantu: 2014/15/B/NZ3/04865 (2015-2018 r.).
 10. Grant NCN pt.: ”Fotoaktywna formulacja nanoliposomowa jako strategia w terapii fotodynamicznej niestabilnej blaszki miażdżycowej”. Numer grantu: GR/805/2014 (2014-2017 r.)
 11. Projekt badawczy dla młodych naukowców pt.: ”Dipeptydylopeptydaza IV jako nowy marker zespołu metabolicznego”. Nr grantu: Pbmn 174 (2013-2016 r.)
 12. Grant NCN pt.: ”Kardioprotekcyjny wpływ synergizmu inhibitorów modyfikacji potranslacyjnych łańcuchów lekkich miozyny (MLC1, MLC2) oraz inhibitorów metaloproteinazy 2 macierzy zewnątrzkomórkowej (MMP-2) na funkcjonowanie serca uszkodzonego w wyniku I/R”. Numer grantu: UMO-2012/06/M/NZ3/00158 (2013-2016 r.).
 13. Grant NCBIR pt.: ”Farmakoproteomiczne badanie izolowanego serca poddanego niedotlenieniu i reperfuzji”. Projekt WROVASC-Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej realizowany w ramach działania 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałania 1.1.2 Strategiczne programy badań i rac rozwojowych (POIG 01.01.02-02-001-/08-03) Zadanie 23A (2013-2015 r.).
 14. Badania naukowe w ramach działalności statutowej pt.: „Wpływ wiremii adenowirusowej na wybrane schorzenia”. Nr zadania: ST-947 (2015-2017 r.).
 15. Badania naukowe w ramach działalności statutowej pt.: „Izolacja subpopulacji płytek krwi i ich charakterystyka”. Nr zadania: ST-946 (2015-2017 r.).
 16. Badania naukowe w ramach działalności statutowej pt.: „Monitorowanie terapii adenowirusowej”. Nr zadania: ST-701 (2012-2014 r.).
 17. Badania naukowe w ramach działalności statutowej pt.: „Metaloproteinazy płytek krwi”. Nr zadania: ST-702 (2012-2017 r.).

Lista publikacji (lata 2015-2020):

 1. A. Krzywonos-Zawadzka, A. Franczak, G. Sawicki, I. Bil-Lula.: Mixture of MMP-2, MLC, and NOS inhibitors affects NO metabolism and protects heart from cardiac I/R injury. Cardiol.Res.Pract. 2020 Vol.2020; art.1561478 [10 s.]
 2. A. Krzywonos-Zawadzka, M. Woźniak, G.Sawicki, I. Bil-Lula.: A drug cocktail for protecting against ischemia-reperfusion injury. Front. Biosci. Landmark 2020 Vol.25; s.722-735
 3. A. Junka, M. Bartoszewicz, M. Dziadas, P. Szymczyk, K. Dydak, A. Żywicka, A. Owczarek, I. Bil-Lula, J. Czajkowska, K. Fijałkowski.: Application of bacterial cellulose experimental dressings saturated with gentamycin for management of bone biofilm in vitro and ex vivo. J. Biomed. Mater. Res. Part B 2020 Vol.108 no.1; s.30-37
 4. W. Kuliczkowski, M. Banaszkiewicz, A. Mysiak, G. Makaś, I. Bil-Lula.: Does arterial hypertension affect plasma levels of matrix metalloproteinases and their tissue inhibitors in patients with stable coronary artery disease? A preliminary study. Cardiol. Res. Pract. 2019 Vol.2019; art.6921315 [8 s.]
 5. A. Rak-Pasikowska, D. Goniwiecha, I. Bil-Lula.: Analiza błędów fazy przedanalitycznej w wybranych medycznych laboratoriach diagnostycznych. Diagn. Lab. 2019 Vol.55 nr 2; s.91-98
 6. J. Nowicka, P. Milejski, I. Urbanowicz, P. Niewiński.: Antiviral immunity in chronic lymphocytic leukemia measured by anti-rubella antibody. Adv. Clin. Exp. Med. 2019 Vol.28 no.5; s.679-682
 7. A. Olejnik, A. Krzywonos-Zawadzka, M. Banaszkiewicz, I. Bil-Lula.: Białko Klotho w chorobach sercowo-naczyniowych. Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce: nauki medyczne i nauki o zdrowiu - medycyna i technologia; Młodzi Naukowcy, 2019; s.81-86
 8. A. Krzywonos-Zawadzka, A. Franczak, M. Moser, A. Olejnik, G. Sawicki, I. Bil-Lula.: Pharmacological protection of kidney grafts from cold perfusion-induced injury
  BioMed Res. Int. 2019 Vol.2019; art.9617087 [8 s.]
 9. B. Celuch, I. Urbanowicz, J. Nowicka, W. Nahaczewska, I. Bil-Lula.: Zespoły mielodysplastyczne - współczesna diagnostyka. Diagn. Lab. 2019 Vol.55 nr 1; s.35-42
 10. A. Krzywonos-Zawadzka, A. Franczak, A. Olejnik, M. Radomski, J. Gilmer, G. Sawicki, M. Woźniak, I. Bil-Lula.: Cardioprotective effect of MMP-2-inhibitor-NO-donor hybrid against ischaemia/reperfusion injury. J. Cell. Mol. Med. 2019 Vol.23 no.4; s.2835-2848
 11. A. Franczak, I. Bil-Lula, G. Sawicki, M. Fenton, N. Ayas, R. Skomro.: Matrix metalloproteinases as possible biomarkers of obstructive sleep apnea severity - a systematic review. Sleep Med. Rev. 2019 Vol.46; s.9-16
 12. I. Bil-Lula, M. Woźniak.: Co-infection with human polyomavirus BK enhances gene expression and replication of human adenovirus. Arch. Virol. 2018 Vol.163 no.7; s.1841-1849
 13. M. Wawrzyńska, I. Bil-Lula, A. Krzywonos-Zawadzka, J. Arkowski, M. Łukaszewicz, D. Hreniak, W. Stręk, G. Sawicki, M. Woźniak, M. Drab, K. Frączkowska, M. Duda, M. Kopaczyńska, H. Podbielska, D. Biały.: Biocompatible carbon-based coating as potential endovascular material for stent Surface. BioMed Res. Int. 2018 Vol.2018; art.2758347 [10 s.]
 14. A. Olejnik, A. Franczak, A. Krzywonos-Zawadzka, M. Kałużna-Oleksy, I. Bil-Lula.: The biological role of klotho protein in the development of cardiovascular diseases. BioMed Res. Int. 2018 Vol.2018; art.5171945 [17 s.]
 15. A. Olejnik, I. Bil-Lula, Ł. Kozera, A. Krzywonos-Zawadzka.: High serum concentration of dipeptidyl peptidase 4 at early stage of obesity - preliminary study. Diagn.Lab. 2018 Vol.54 nr 4; s.233-239
 16. P. Gliński, A. Rak-Pasikowska, A. Czapla, A. Sapa-Wojciechowska.: Użyteczność wybranych parametrów laboratoryjnych w diagnostyce udaru mózgu. Diagn.Lab. 2018 Vol.54 nr 4; s.275-284
 17. D. Biały, M. Wawrzyńska, I. Bil-Lula, A. Krzywonos-Zawadzka, A. Sapa-Wojciechowska, J. Arkowski, M. Woźniak, G. Sawicki.: Low frequency electromagnetic field decreases ischemia-reperfusion injury of human cardiomyocytes and supports their metabolic function. Exp. Biol. Med. 2018 Vol.243 no.10; s.809-816
 18. I. Bil-Lula, A. Krzywonos-Zawadzka, J. Sawicka, D. Biały, M. Wawrzyńska, M. Woźniak, G. Sawicki.: L-NAME improves doxycycline and ML-7 cardioprotection from oxidative stress. Front. Biosci. Landmark 2018 Vol.23 no.1; s.298-309.
 19. I. Bil-Lula, A. Franczak, A. Olejnik, G. Sawicki, A. Krzywonos-Zawadzka.: Azotanowe pochodne barbituranów obniżają ekspresję MMP-2, MMP-9 i iNOS w kardiomiocytach, przez co działają ochronnie na mięsień sercowy podczas niedokrwienia/reperfuzji - badanie pilotażowe. W: I. WSML - Ogólnopolska Konferencja I Wrocławskie Spotkanie Medycyny Laboratoryjnej "Wyzwania, możliwości i trendy w diagnostyce". Wrocław, 23 marca 2018 roku. Materiały pokonferencyjne; red. nauk. I. Bil-Lula, A. Sapa-Wojciechowska; Wrocław: MedPharm Polska, 2018; s.9-14.
 20. A. Wrzyszcz, A. Sapa-Wojciechowska, A. Rak, J. Urbaniak, M. Woźniak.: Frakcje płytek różniące się średnią objętością (MPV) izolowane od zdrowych ochotników mają różny skład białkowy. W: I. WSML - Ogólnopolska Konferencja I Wrocławskie Spotkanie Medycyny Laboratoryjnej "Wyzwania, możliwości i trendy w diagnostyce". Wrocław, 23 marca 2018 roku. Materiały pokonferencyjne; red. nauk. I. Bil-Lula, A. Sapa-Wojciechowska; Wrocław: MedPharm Polska, 2018; s.52-55.
 21. A. Franczak, G. Sawicki.: Nowatorska koncepcja farmakologicznej ochrony narządów w transplantologii. W: I. WSML - Ogólnopolska Konferencja I Wrocławskie Spotkanie Medycyny Laboratoryjnej "Wyzwania, możliwości i trendy w diagnostyce". Wrocław, 23 marca 2018 roku. Materiały pokonferencyjne; red. nauk. I. Bil-Lula, A. Sapa-Wojciechowska; Wrocław: MedPharm Polska, 2018; s.15-18.
 22. I. Urbanowicz, W. Nahaczewska.: Polimorfizm p27Kip1V109G w przewlekłej białaczce limfocytowej. W: I. WSML - Ogólnopolska Konferencja I Wrocławskie Spotkanie Medycyny Laboratoryjnej "Wyzwania, możliwości i trendy w diagnostyce". Wrocław, 23 marca 2018 roku. Materiały pokonferencyjne; red. nauk. I. Bil-Lula, A. Sapa-Wojciechowska; Wrocław: MedPharm Polska, 2018; s.49-51.
 23. M. Skrzypiec-Spring, K. Haczkiewicz, A. Sapa, T. Piasecki, J.Kwiatkowska, I. Ceremuga, M. Woźniak, W. Biczysko, Ch. Kobierzycki, P.Dzięgiel, M. Podhorska-Okołów, A. Szeląg.: Carvedilol inhibits matrix metalloproteinase-2 activation in experimental autoimmune myocarditis: possibilities of cardioprotective application. J.Cardiovasc.Pharmacol.Ther. 2018 Vol.23 no.1; s.89-97
 24. J. Nowicka, W. Nahaczewska, I. Urbanowicz, M. Woźniak.: Neopteryna jako wskaźnik stanu zapalnego i rozrostu nowotworowego w ostrych białaczkach. Med. Rodz. 2018 R.21 nr 1; s.27-33
 25. S. Althof, J. Kindler ; wg koncepcji R. Heintza: Atlas osadu moczu : techniki badawcze i interpretacja wyników. Wyd. [2 zm.] pol., red. nauk. I. Bil-Lula, M. Mantur. Wrocław: MedPharm Polska, 2018; XII, 158 s.
 26. A. Sapa, A. Rak, M. Wybieralska, J. Machoń, A. Krzywonos-Zawadzka, K. Zawadzki, M. Wełna, M. Woźniak.: Diagnostic usefulness of sCD163, procalcitonin and neopterin for sepsis risk assessment in critically ill patients Adv. Clin. Exp. Med. 2017 Vol.26 no.1; s.101-108.
 27. M. Moser, K. Sawicka, S. Arcand, P. O'Brien, P. Luke, G. Beck, J. Sawicka, A. Cohen, G. Sawicki.: Proteomic analysis of perfusate from machine cold perfusion of transplant kidneys: insights into protection from injury. Ann. Transplant. 2017 Vol.22; s.730-739
 28. W. Kuliczkowski, M. Radomski, M. Gąsior, J. Urbaniak, J. Kaczmarski, A. Mysiak, M. Negrusz-Kawecka, I. Bil-Lula.: MMP-2, MMP-9, and TIMP-4 and response to aspirin in diabetic and nondiabetic patients with stable coronary artery disease: a pilot study. BioMed Res. Int. 2017 Vol.2017; art.ID 9352015 [12 s.].
 29. J. Stacherzak-Pawlik, A. Rak, J. Smaciarz, K. Jasińska.: Badania w miejscu opieki nad pacjentem - glukometr jako narzędzie POCT. Wdrożenie systemu kontroli jakości. Diagn. Lab. 2017 Vol.53 nr 4; s.211-216
 30. M. Kołodziejczyk, J. Stacherzak-Pawlik.: Stężenie 25-hydroksywitaminy D w surowicy u kobiet w wieku pre- i pomenopauzalnym. Diagn. Lab. 2017 Vol.53 nr 2; s.85-90
 31. A. Krzywonos-Zawadzka, A. Franczak, G. Sawicki, M. Woźniak, I. Bil-Lula.: Multidrug prevention or therapy of ischemia-reperfusion injury of the heart - mini-review. Environ. Toxicol. Pharmacol. 2017 Vol.55; s.55-59.
 32. I. Urbanowicz, A. Korycka-Wołowiec, D. Wołowiec.: Pacjent z nieprawidłową liczbą leukocytów w gabinecie lekarza POZ .W: Hematologia w gabinecie lekarza podstawowej opieki medycznej; Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017; s.17-26.
 33. I. Urbanowicz, A. Korycka-Wołowiec, D. Wołowiec.: Pacjent z nieprawidłową liczbą płytek krwi w gabinecie lekarza POZ. W: Hematologia w gabinecie lekarza podstawowej opieki medycznej; Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017; s.27-33.
 34. I. Urbanowicz.: Niedokrwistość - diagnostyka i leczenie. Nowa Hematol. 2017 nr 1; s.40-46.
 35. A. Wrzyszcz, J. Urbaniak, A. Sapa, M. Woźniak.: An efficient method for isolation of representative and contamination-free population of blood platelets for proteomic studies. Platelets 2017 Vol.28 no.1; s.43-53
 36. A. Junka, P. Szymczyk, G. Ziółkowski, E. Karuga-Kuźniewska, D. Smutnicka, I. Bil-Lula, M. Bartoszewicz, S. Mahabady, P. P. Sedghizadeh.: Bad to the bone: on in vitro and ex vivo microbial biofilm ability to directly destroy colonized bone surfaces without participation of host immunity or osteoclastogenesis. PLoS One 2017 Vol.12 no.1; art.e0169565 [20 s.]
 37. M .Moser, N. Ginther, Y. Luo, G. Beck, R. Ginther, M. Ewen, R. Matsche-Neufeld, A. Shoker, G. Sawicki.: Early experience with hypothermic machine perfusion of living donor kidneys - a retrospective study. Transpl. Int. 2017 Vol.30 no.7; s.706-712
 38. I. Bil-Lula, Han-Bin Lin, D. Biały, M. Wawrzyńska, L. Diebel, J. Sawicka, M. Woźniak, G. Sawicki.: Subthreshold nitric oxide synthase inhibition improves synergistic effects of subthreshold MMP-2/MLCK-mediated protection from hypoxic injury. J. Cell. Mol. Med. 2016 Vol.20 no.6; s.1086-1094.
 39. I. Bil-Lula, A. Krzywonos-Zawadzka, G. Sawicki, M. Woźniak.: An infection of human adenovirus 31 affects the differentiation of preadipocytes into fat cells, its metabolic profile and fat accumulation. J. Med. Virol. 2016 Vol.88 no.3; s.400-407.
 40. M. Moser, S. Arcand, H. Lin, Ch. Wojnarowicz, J. Sawicka, T. Banerjee, Y. Luo, G. Beck, P. Luke, G. Sawicki.: Protection of the transplant kidney from preservation injury by inhibition of matrix metalloproteinases. PLoS One 2016 Vol.11 no.6; art.e0157508 [20 s.]
 41. I. Bil-Lula, P. Matuszek, T. Pfeiffer, M. Woźniak.: Lyme borreliosis - the utility of improved real-time PCR assay in the detection of Borrelia burgdorferi infections. Adv. Clin. Exp. Med. 2015 Vol.24 no.4; s.663-670.
 42. D. Biały, M. Wawrzyńska, I. Bil-Lula, A. Krzywonos-Zawadzka, M. Woźniak, V. J.J. Cadete, G. Sawicki.: Low frequency electromagnetic field conditioning protects against I/R injury and contractile dysfunction in the isolated rat heart. BioMed Res. Int. 2015 Vol.2015; art.ID 396593 [7 s.]
 43. I. Bil-Lula, A. Krzywonos-Zawadzka, M. Woźniak.: Otyłość jako choroba o podłożu infekcyjnym - przegląd literatury. Diagn. Lab. 2015 T.51 nr 1; s.53-57.
 44. I. Bil-Lula, M. Sochocka, K. Zatońska, A. Szuba, G. Sawicki, M. Woźniak.: Adenovirus type 9 enhances differentiation and decreases cytokine release from preadipocytes. J. Med. Virol. 2015 Vol.87 no.2; s.230-239.
 45. Z. Ming, C.Wotton, R. Appleton, J. Ching, M. Loewen, G. Sawicki, L. Bekar.: Systemic lipopolysaccharide-mediated alteration of cortical neuromodulation involves increases in monoamine oxidase-A and acetylcholinesterase activity. J. Neuroinflamm. 2015 Vol.12; art.37 [11 s.]
 46. Z. Ming, G. Sawicki, L.K. Bekar.: Acute systemic LPS-mediated inflammation induces lasting changes in mouse cortical neuromodulation and behavior. Neurosci. Lett. 2015 Vol.590; s.96-100
 47. I. Pereira, T. I. George, D. A. Arber: Atlas krwi obwodowej: podstawowe narzędzie diagnostyczne. Wyd.1 pol., red. nauk. I. Urbanowicz, D. Wołowiec, A. Korycka-Wołowiec Wrocław : MedPharm Polska, 2015; XIV, 193 s. ISBN 978-83-7846-056-5.
 48. A. Sapa, I. Bil-Lula, A. Krzywonos-Zawadzka, J. Urbaniak, M. Woźniak, A. Rak.: Chemia kliniczna dla studentów analityki medycznej: podstawy walidacji metody, metody oznaczania wybranych parametrów biochemicznych Wrocław: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 2015; 341 s. ISBN 978-83-7055-503-0
08.05.2020