E-learning - komunikaty

Harmonogram nauczania w formie zdalnej oraz koordynatorzy przedmiotów:

ANALITYKA MEDYCZNA:

FARMACJA:

Katedra Analityki Medycznej, Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej prowadzi zajęcia w formie zdalnej poprzez udostępnienie studentom materiałów dydaktycznych w postaci elektronicznych prezentacji, atlasów oraz ćwiczeń. Materiały te będą udostępniane za pośrednictwem strony: https://www.materialy.umed.wroc.pl gdzie znajdziecie Państwo linki do materiałów zapisanych w środowisku owncloud. W materiałach udostępnianych studentom znajdują się pytania kontrolne, zadania obliczeniowe lub zagadnienia pracy własnej. Studenci otrzymują także zadania w postaci tworzenia prezentacji na zadany przez prowadzącego temat. Terminowe oraz prawidłowe wykonanie tych zadań przez studentów jest podstawą do zaliczenia zajęć.