E-learning - informacje podstawowe

 
W związku z Zarządzeniem nr 53/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zawieszone zostały zajęcia dydaktyczne.
Materiały dydaktyczne
Materiały dydaktyczne przedmiotów realizowanych przez Katedrę Analityki Medycznej będą udostępniane za pośrednictwem strony: https://www.materialy.umed.wroc.pl gdzie znajdziecie Państwo linki do materiałów zapisanych w środowisku owncloud. Dostęp wymaga zalogowania się jako „student” przy użyciu loginu i hasła jak do poczty studenckiej.
Harmonogram nauczania w formie zdalnej znajdziecie Państwo w zakładce: Dydaktyka - E-learning - komunikaty
Ewidencjonowanie i weryfikacja wiedzy studentów
 
Zgodnie z zasadami realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej obowiązującymi nauczycieli akademickich i studentów Wydziału Farmaceutycznego: https://www.farmacja.umed.wroc.pl/sites/default/file/file/23_03_2020_Zas..., istnieje konieczność ewidencjonowania udziału poszczególnych studentów w zajęciach prowadzonych zdalnie oraz weryfikacja zdobywanej przez nich wiedzy.
Pod adresem https://student.owncloud.umed.wroc.pl uruchomiona została chmura dla studentów do przekazywania swoich prac zadanych przez prowadzących. Dostęp wymaga logowania przy użyciu swoich loginów i haseł pocztowych. Instrukcja jak udostępniać prace w chmurze znajduje się na stronie: https://www.umed.wroc.pl/content/umieszczanie-plikow-w-chmurze-instrukac....
Konsultacje oraz koordynatorzy przedmiotów:

Chemia kliniczna: agnieszka.sapa-wojciechowska@umed.wroc.pl
Systemy jakości i akredytacji: iwona.bil-lula@umed.wroc.pl
Hematologia laboratoryjna: iwona.urbanowicz@umed.wroc.pl
Organizacja medycznych laboratoriów diagnostycznych: iwona.bil-lula@umed.wroc.pl
Fakultet „Dopalacze”: mariola.sliwinska-mosson@umed.wroc.pl

od 16.03.2020 kontakt z pracownikami będzie możliwy tylko drogą mailową, wyłącznie poprzez uczelniane konta mailowe (@umed.wroc.pl – pracownicy lub @student.umed.wroc.pl-studenci). Kontakt nie może jednak wykraczać poza domenę Uczelni.