Katedra Analityki Medycznej - Dydaktyka

Katedra prowadzi zajęcia dla studentów wszystkich lat kierunku analityka medyczna z dziewięciu najważniejszych przedmiotów zawodowych:
1. Medycyna laboratoryjna w systemie ochrony zdrowia – seminaria – I rok (15 godzin): sylabus; regulamin
2. Prawo medyczne – wykłady – II rok (15 godzin): sylabus; regulamin
3. Chemia kliniczna – wykłady, seminaria, ćwiczenia laboratoryjne – II, III i IV rok (105, 115 i 90 godzin): sylabus II rok, sylabus III rok, sylabus IV rok; regulamin II rok; regulamin III i IV rok
4. Analityka ogólna i techniki pobierania materiału - wykłady, seminaria, ćwiczenia laboratoryjne – III rok (125 godzin): sylabus; regulamin
5. Hematologia laboratoryjna – wykłady, seminaria, ćwiczenia kierunkowe niekliniczne (III rok), ćwiczenia laboratoryjne (IV rok) – III i IV rok (220 i 150 godzin): sylabus III rok, sylabus IV rok; regulamin
6. Organizacja medycznych laboratoriów diagnostycznych – wykłady – III i IV rok (30 i 15 godzin): sylabus III rok, sylabus IV rok; regulamin III rok; regulamin IV rok
7. Systemy jakości i akredytacji laboratoriów – wykłady i seminaria – III i V rok ( 75 i 30 godzin): sylabus III rok, sylabus V rok; regulamin III rok; regulamin IV rok
8. Serologia grup krwi i transfuzjologia – wykłady, seminaria, ćwiczenia laboratoryjne – IV rok – w roku akademickim 2019/2020 - przedmiot nie jest realizowany
9. Diagnostyka laboratoryjna – wykłady, ćwiczenia laboratoryjne – V rok (90 godzin): sylabus; regulamin

W Katedrze prowadzone są również zajęcia fakultatywne dla studentów farmacji i analityki medycznej:
1. Hematologia w pigułce – seminaria – II i III rok farmacji (20 godzin): sylabus
2. Hematologiczne przypadki kliniczne – seminaria – IV rok analityki medycznej (20 godzin): sylabus
3. Ciekawostki w diagnostyce laboratoryjnej – seminaria – V rok analityki medycznej (20 godzin): sylabus

Przy Katedrze działają 4 studenckie koła naukowe:
1. SKN Hematologii Laboratoryjnej (nr K95) – opiekun dr n. med. Iwona Urbanowicz
2. SKN Medycyny Laboratoryjnej (nr K158) – opiekun dr n. farm. Aneta Wrzyszcz

3. SKN Chemii Klinicznej (nr K161) – opiekun dr n. farm. Agnieszka Sapa-Wojciechowska
4. SKN przy Pracowni Perfuzji Serca (nr K165) – opiekun dr Anna Krzywonos-Zawadzka, dr hab. n. farm. Iwona Bil-Lula


Pracownicy Katedry przygotowują podręczniki dla studentów i diagnostów, a także współpracują przy tłumaczeniach podręczników zagranicznych.

20.04.2020