Katedra Analityki Medycznej

ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław
tel.: 71 784 06 28; 71 784 06 29
faks: 71 784 00 54
 
Kierownik Katedry
prof. dr hab. Mieczysław Woźniak
tel.: 71 784 06 29
e-mail: mieczyslaw.wozniak@umed.wroc.pl
 

Zakład Hematologii Laboratoryjnej
ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław
tel.: 71 784 06 28; 71 784 06 29
faks: 71 784 00 54
 
p.o. Kierownika Zakładu
dr Iwona Urbanowicz
tel.: 71 784 06 30
e-mail: iwona.urbanowicz@umed.wroc.pl
 

Zakład Chemii Klinicznej
ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław
tel.: 71 784 06 28; 71 784 06 29
faks: 71 784 00 54
 
Kierownik Zakładu
prof. dr. hab. Mieczysław Woźniak