Studencki Obóz Naukowy
(30.5.2017)

W dniach 26-28 maja 2017 na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego odbył się trzeci Studencki Obóz Naukowy, w którym wzięli udział członkowie Studenckiego Koła Naukowego nr 84 przy Katedrze Biologii i Botaniki Farmaceutycznej. - galeria zdjęć -

Fundacja "Farmacja Dolnośląska"
(26.5.2017)

Fundacja ogłasza konkurs dla jednostek Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na dofinansowanie projektów badawczych na zakup sprzętu aparaturowego ze środków Fundacji "Farmacji Dolnośląskiej".

Prof. Kazimierz Gąsiorowski na konferencji naukowej w Kyoto.
(26.5.2017)

Prof. Kazimierz Gąsiorowski wygłosił wykład na konferencji: 32nd International Conference of Alzheimer’s Disease International, 26-29 April 2017, Kyoto Japan. Wystąpienie dotyczyło zagadnień „gorących” w rozważaniach mechanizmów neurodegeneracji.

Farmaceuci z dyplomami
(19.5.2017)

Rektor prof. Marek Ziętek gratulując odbierającym dyplomy, wyraził nadzieję, że będą mile wspominać czas studiów i za każdym razem odwiedzając Wrocław będą przypominali sobie szczególnie wymagających wykładowców.

Nasz wykładowca w Padwie
(19.5.2017)

W dniach 11 i 12 maja 2017 roku dr hab. Witold Musiał, kierownik Katedry i Zakładu Chemii Fizycznej naszego Wydziału, poprowadził wykłady w ramach seminarium doktoranckiego dla doktorantów Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu w Padwie ...

Farmaceuta na oddziale szpitalnym – korzyści i wyzwania
(19.5.2017)

Dnia 22 kwietnia 2017 roku na naszym Wydziale odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Farmaceuta na oddziale szpitalnym – korzyści i wyzwania”.
- sprawozdanie - galeria zdjęć -

Stypendium pomostowe
(18.5.2017)

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium pomostowe dla studentów studiów wyższych rozpoczynających naukę na I roku studiów jednolitych magisterskich i I-go stopnia w roku ak. 2017/2018 - pismo - plakat -

Spotkania szkoleniowo-dydaktyczne Nestle
(17.5.2017)

Władze Dziekańskie Wydziału oraz Biuro Karier zapraszają na spotkania szkoleniowo-dydaktyczne prowadzone przez Blankę Mellovą Kierownika Centrum ds. Żywienia, Zdrowia i Wellness w Nestle Polska S.A. 25.05.2017 ul. Borowska 211.

Lider Nauk Farmaceutycznych wyłoniony
(11.5.2017)

Najlepszą pracę doktorską napisała dr Berenika Szczęśniak-Sięga z naszej uczelni. Co więcej Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej wyróżniono złotym medalem Scientia Nobilitat.

Siatkówka
(20.4.2017)

I Ogólnopolskie Mistrzostwa Farmaceutów oraz Studentów Wydziałów Farmaceutycznych w Piłce Siatkowej.
- pismo - regulamin - plakat -