Seminarium Wydziału Chemii UWr
(4.2.2019)

Dnia 13.02.2019, na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się otwarte seminarium zatytułowane: "Od teorii do eksperymentu - czyli droga naukowa w badaniach bioukładów" (Kampus Grunwaldzki, ul. F. Joliot-Curie 14, Wrocław).

Wrocławski Oddział PTFarm
(28.1.2019)

Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe z wykładem "System recept elektronicznych - ogólne zasady funkcjonowania oraz praktyczne doświadczenia dolnośląskich aptek".

Fundacja "Farmacja Dolnośląska"
(25.1.2019)

Fundacja "Farmacja Dolnośląska" w roku 2018 zakupiła i przekazała na własnoœć, w formie darowizny, Wydziałowi Farmaceutycznemu z Oddziałem Analityki Medycznej, wymienione tu sprzęt, aparaturę oraz podręczniki akademickie.

Lider Nauk Farmaceutycznych po raz VI
(21.1.2019)

Do 8 lutego zgłaszać można prace, które mają wziąć udział w kolejnej edycji konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych. W roku 2018 II miejsce w plebiscycie zajęła dr Dorota Kida z Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej.

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych. Informacja o wnioskach o odznaczenia państwowe lub resortowe.
(11.1.2019)

Kierownicy jednostek organizacyjnych składają wnioski o odznaczenia podległych pracowników do Senackiej Komisji Odznaczeń za pośrednictwem Działu Spraw Pracowniczych w dwóch wersjach: ...

Szkolenie OPI z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego dla pracowników naukowych: promotorów/opiekunów, pracowników administracyjnych - wspomagających promotorów
(7.1.2019)

Zapraszamy na szkolenie z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego w dniu 23 stycznia 2019 r. o godz. 10:30, sala W1 im. L. Kuczyńskiego, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, ul. Borowska 211, Wrocław. Ilość miejsc ograniczona.

Nasza absolwentka doceniona za pracę magisterską
(7.1.2019)

Praca Justyny Paleczny, absolwentki analityki medycznej na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej, została wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich z dziedziny medycyny laboratoryjnej 2018.

Składanie wniosków o nagrodę Prezesa Rady Ministrów w 2019 r.
(2.1.2019)

Kandydatami do nagrody mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym pracujące za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce przygotowali rozprawy doktorskie lub uzyskali osiągnięcia.

Życzenia
(18.12.2018)

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia w rodzinnym gronie oraz pomyślności w Nowym Roku 2019 pracownikom i studentom WF z OAM życzy kolegium dziekańskie.
- kartka -

Nagrody JM Rektora na WFzOAM
(18.12.2018)

JM Rektor prof. Marek Ziętek wręczył dyplomy związane z nagrodami przyznanymi pracownikom Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej. Uroczystość odbyła się 13 grudnia 2018 roku w sali im. L.Kuczyńskiego.