Spotkanie organizacyjne STDL 2020/2021
(12.10.2020)

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych UMW oraz studentów analityki medycznej, którzy chcą do nas dołączyć, na spotkanie online, które odbędzie się w czwartek 15.10.2020 o godz. 17:00.

Apel do studentów naszej uczelni
(9.10.2020)

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu utrzymał formę zajęć przyjętą od 1 października 2020 roku. Sytuacja jest na bieżąco analizowana. Władze uczelni zwróciły się do studentów z apelem o odpowiedzialną postawę w czasie epidemii.

Oświadczenia studentów o znajomości zaleceń
(8.10.2020)

Przypominamy, iż wszyscy studenci odbywający zajęcia w jednostkach UMW są zobowiązani do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi i edukacyjnymi zamieszczonymi na stronie internetowej uczelni oraz szpitala.

Zajęcia kliniczne w USK
(5.10.2020)

Studenci i nauczyciele akademiccy odbywający zajęcia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym są zobowiązani do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi dotyczącymi zasad przebywania i pracy w szpitalu.

Forma prowadzenia zajęć online
(5.10.2020)

W związku z licznymi informacjami zgłaszanymi przez nauczycieli akademickich odnośnie niewłaściwie działającej platformy BBB, dopuszczona została możliwość korzystania ze wszystkich platform używanych w poprzednim semestrze.

Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich wśród absolwentów kierunku Analityka medyczna
(1.10.2020)

Jak co roku na Wydziale Farmaceutycznym UMW organizowany jest Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich wśród absolwentów kierunku Analityka medyczna. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą do 15.10.2020.

Zmodyfikowane zalecenia odnośnie prowadzenia zajęć
(1.10.2020)

W związku z licznymi rozmowami i konsultacjami - także z przedstawicielami środowiska studenckiego - powstały zmodyfikowane zalecenia odnośnie prowadzenia zajęć na naszej Uczelni. Doprecyzowano także kwestie nieobecności.

Zasady obowiązujące w Bibliotece UMW od 5.10.2020 r.
(30.9.2020)

Od 5 października Biblioteka Główna otwiera czytelnię (Strefę Ciszy) oraz obie Filie. Wydłuża również godziny pracy 1. piętra (Działu Udostępniania Zbiorów): od poniedziałku do piątku 9.00-18.00. Więcej informacji można znaleźć tutaj

Stypendium fundacji "Farmacja Dolnośląska"
(30.9.2020)

Fundacja "Farmacja Dolnośląska" informuje, że istnieje możliwość starania się o przyznanie stypendium rocznego w wysokości do 400,00 złotych miesięcznie.
 

Remont szatni
(29.9.2020)

W związku z remontem - szatnia studencka nieczynna do odwołania.
Studenci biorący udział w ćwiczeniach proszeni są o korzystanie z szatni przy laboratoriach.