PWN Nauka - pierwsze wydanie e-czasopisma
(3.7.2020)

PWN  wydało pierwszy numer nowego e-czasopisma skierowanego do naukowców, dydaktyków i doktorantów. Pierwsze wydanie dotyczy prawa autorskiego.  Redakcja zachęca również do współpracy.

Procedura dotycząca kierowania studentów na praktyki
(3.7.2020)

W związku z trwającymi praktykami zawodowymi studentów naszej Uczelni, Zespół ds. zarządzania kryzysowego opracował specjalną procedurę dotyczącą zasad kierowania studentów na praktyki.

Konferencja zwieńczającą projekt Polski MOOC
(23.6.2020)

24-25.06 2020 r. w godz 12:00 -14:00 odbędzie się konferencja podsumowująca 2,5-letni projekt polskiej platformy edukacyjnej NAVOICA POLSKI MOOC. Konferencja odbędzie się w formule online z udziałem zaproszonych gości i ekspertów.

SONA w wersji elektronicznej
(22.6.2020)

Studencka Ocena Nauczyciela Akademickiego (SONA) w tym semestrze przeprowadzona będzie w formie elektronicznej. Czas na jej wypełnienie mija z końcem września 2020 roku.

Zasady przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
(22.6.2020)

Zespół ds. zarządzania kryzysowego opracował procedury egzaminowania w czasie pandemii na konieczność przeprowadzenia egzaminów dyplomowych, obejmują one zarówno część teoretyczną jak i praktyczną.

Informacje dla studentów kierunku farmacja i analityka medyczna w sprawie praktyk wakacyjnych
(20.6.2020)

Ukazało się Zarządzenie Rektora nr 118/XV R/2020, w sprawie zmiany terminu zaliczenia praktyk zawodowych i wakacyjnych, które przesuwa termin zaliczania ww praktyk do końca semestru letniego roku akademickiego 2020/2021.

Informacje dla studentów V roku kierunku farmacja i analityka medyczna w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych
(19.6.2020)

Szanowni Państwo, studenci V roku kierunku farmacja i analityka medyczna, przypominamy, iż z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, organizacja i tryb przeprowadzania egzaminów dyplomowych w bieżącym roku akademickim uległy zmianie.

Studenckie Centrum Pomocy
(19.6.2020)

Samorząd Studentów UMW uruchomił specjalny adres e-mail, pod który przyjmowane są zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości, z którymi mają do czynienia studenci naszej uczelni.

Dr Ewa Jaźwińska-Tarnawska konsultantem wojewódzkim
(18.6.2020)

Dr Ewa Jaźwińska-Tarnawska, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Klinicznej, została powołana do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie farmakologii klinicznej dla województwa dolnośląskiego.

List rektorów do studentów Uczelni
(18.6.2020)

P.o. rektora UMW prof. Piotr Ponikowski oraz prorektor ds. dydaktyki prof. Piotr Dzięgiel opublikowali list do studentów Uczelni. Zwracają w nim uwagę na to, że wzajemny szacunek jest podstawą funkcjonowania społeczności akademickiej.