IV Międzynarodowe Wrocławskie Spotkania Naukowe
(22.11.2019)

Konferencja adresowana jest do młodych naukowców. To wydarzenie organizowane przez Katedrę i Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej oraz Katedrę Toksykologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Spotkanie z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi
(22.11.2019)

W dniu 20.11.2019 odbyło się spotkanie Władz Dziekańskich z interesariuszami wewnętrznymi - przedstawicielami studentów farmacji i analityki medycznej oraz organizacji studenckich.
 

Spotkanie pracowników
(21.11.2019)

Spotkanie pracowników prowadzących badania naukowe w dyscyplinie 'Nauki Farmaceutyczne' odbędzie się 4 grudnia 2019 r, godzina 13.30, sala W4 (ul. Borowska 211).
- zaproszenie -

Decyzje stypendialne
(21.11.2019)

Dziekanat Wydziału informuje, że od dnia 19.11.2019 r. w sekcji socjalno-bytowej są gotowe do odbioru decyzje stypendialne związane ze stypendium Rektora jak również ze stypendium socjalnym - decyzje zarówno pozytywne jak i negatywne.

Nagroda specjalna w konkursie LUMEN dla Biobanku UMW
(19.11.2019)

Biobank Uniwersytetu Medycznego otrzymał nagrodę specjalną w 3. edycji konkursu LUMEN - Leaders in University Management. Jednostka kierowana przez dr inż. Agnieszkę Materę-Witkiewicz nominowana była w kategorii zarządzanie.

Studenci wybrali swoich reprezentantów
(19.11.2019)

Studenci wybrali swoich przedstawicieli. Warta podkreślenia była wyjątkowo wysoka frekwencja przy urnach wyborczych. Głosy zliczono i Studencka Komisja Wyborcza mogła ogłosić wyniki wyborów.

Stypendia dla studentów Wydziału Farmaceutycznego
(18.11.2019)

W dniu 5.11.2019 r. odbyło się posiedzenie powołanej przez Prezesa Fundacji "Farmacja Dolnośląska" Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendiów dla studentów Wydziału Farmaceutycznego. Przyznała ona 14 stypendiów miesięcznych.

Otrzymywanie i badania polimerowych fibrylarnych nośników leków
(18.11.2019)

Katedra i Zakład Chemii Fizycznej i Biofizyki - Pracownia Farmacji Fizycznej, zaprasza na wykład dr. Jakuba Širca pt. "Otrzymywanie i badania polimerowych fibrylarnych nośników leków", w języku angielskim, 22 listopada o godz. 10:00.

Konsultacje psychologiczne dla studentów i doktorantów UMW
(18.11.2019)

Po raz kolejny uruchomione zostały konsultacje psychologiczne dla studentów i doktorantów naszej uczelni. Prowadzone są w Katedrze Psychiatrii UMW przy ul. Pasteura 10. Są jeszcze wolne terminy do końca tego roku.

Wybory do Samorządu Studentów
(15.11.2019)

Uwaga Studenci.
W związku z zaplanowanymi w dniu 18. listopada br. wyborami do Samorządu Studentów oraz Senatu Dziekan Wydziału ogłasza godziny dziekańskie od 10:30 do 12:00.