Zasady realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej
(24.3.2020)

Zasady realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej obowiązujące nauczycieli akademickich i studentów Wydziału Farmaceutycznego.
 

Pomoc dla USK !
(23.3.2020)

Na prośbę Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego USK we Wrocławiu, zwracam się do Państwa z prośbą o zgłaszanie się osób uprawnionych do podejmowania czynności diagnostyki laboratoryjnej, którzy mogą podjąć pracę w Laboratorium ...

Realizacja kształcenia w formie zdalnej na WF
(19.3.2020)

Szanowni Państwo, w związku z bieżącą sytuacją epidemiologiczną, oraz brakiem możliwości prowadzenia zajęć w dotychczasowych formach, przypominamy, iż konieczne jest pilne wznowienie zajęć w formie zdalnej, adekwatnej do ...

Informacja dla studentów realizujących sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece
(19.3.2020)

W związku z: rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Nauki Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, ...

Prośba o kontakt z prowadzącymi zajęcia z języków obcych
(18.3.2020)

Studium Języków Obcych prosi starostów poszczególnych lat i kierunków, którzy są w trakcie lektoratów z języków obcych, o kontakt z osobami prowadzącymi zajęcia w celu uzgodnienia formy tych zajęć.

Pilna prośba: zbiórka sprzętu ochronnego
(16.3.2020)

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną, oraz mając na uwadze możliwy wzrost zapotrzebowania na artykuły ochrony osobistej pracowników medycznych zwracamy się do firm i przedsiębiorstw

Informacje dla pracowników i studentów WF
(13.3.2020)

Władze Wydziału Farmaceutycznego podjęły działania, zgodnie z zaleceniem przewodniczącej zespołu ds. zarządzania kryzysowego prof. Brygidy Knysz, w związku z informacją o osobie mającej kontakt z osobą zakażoną.

USK szuka wolontariuszy
(13.3.2020)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny prosi o pomoc wszystkich studentów, którzy mogliby wesprzeć szpital w działaniu w najbliższych tygodniach. Część zadań związana będzie z pacjentami, ale część dotyczyć ma pracy organizacyjnej.

Prośba w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych
(13.3.2020)

W związku z decyzją Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego, w sprawie zawieszenia wszelkich form zajęć dydaktycznych na Uczelni, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego zwraca się z prośbą o ograniczenie osobistych kontaktów z dziekanatem do minimum.

Informacja dla studentów UMW
(12.3.2020)

P.o. rektora prof. Piotr Ponikowski oraz Prorektor ds. dydaktyki prof. Piotr Dzięgiel wystosowali list do studentów uczelni, zapewniając, że w najbliższych dniach wypracowane zostaną rozwiązania w związku z konsekwencjami wstrzymania zajęć.