Rada Doskonałości Naukowej
(15.3.2019)

Prof. Anna Wiela-Hojeńska oraz prof. Dariusz Wołowiec są kandydatami UMW do Rady Doskonałości Naukowej. O wyborze członków gremium zdecyduje ogólnopolskie głosowanie. Do 1 kwietnia trzeba zweryfikować możliwość wzięcia w nim udziału.

Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie
(14.3.2019)

Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie”. Konferencja odbędzie się pod patronatem Dziekana Wydziału prof. dr hab. Haliny Grajety.

Chromatograficzne Metody Badania Związków Organicznych
(1.3.2019)

Komitet Organizacyjny 42. Sympozjum „Chromatograficzne Metody Badania Związków Organicznych” ma przyjemność zaprosić Państwa do Szczyrku w dniach od 4 do 7 czerwca 2019 roku.

Zaproszenie na zebranie wrocławskiego oddziału PTF
(28.2.2019)

Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe z wykładem „Produkty lecznicze terapii zaawansowanej – kwalifikacja, wytwarzanie i możliwości zastosowania we współczesnej medycynie”.

Internetowy kurs z etyki badań naukowych
(27.2.2019)

Kurs przeznaczony jest dla członków i pracowników komisji bioetycznych, lekarzy badaczy oraz wszystkich innych osób biorących udział w realizacji badań klinicznych oraz innych medycznych badań naukowych prowadzonych z udziałem ludzi.

Prof. Mounir Tarek w ramach Visiting Professors
(27.2.2019)

Prof. Mounir Tarek - jeden z najbardziej cenionych na świecie specjalistów z dziedziny chemii obliczeniowej, biofizyki i modelowania molekularnego wygłosi wykład na zaproszenie Zakładu Biologii Molekularnej i Komórkowej UMW.

Godziny rektorskie - 14 marca
(19.2.2019)

W związku z uroczystością Promocji Doktorów Nauk Medycznych i Farmaceutycznych, której organizatorem jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 14 marca 2019 r. (czwartek) od godz. 10:00 do 14:00 ogłoszone zostały godziny rektorskie.

Nominacje profesorskie
(14.2.2019)

Dwoje profesorów naszej uczelni odebrało 13.02.2019 nominacje. Są to: prof. Justyna Brasuń, kierownik Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej WFzOAM oraz prof. Jerzy Garcarek z Zakładu Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii WLKP.

Uwaga Kierownicy Jednostek
(12.2.2019)

Informacja nt. składania wniosków dotyczących odbywania staży naukowych w kraju.

Kobiety w medycynie
(11.2.2019)

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy i Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi zapraszają na ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Kobiety w medycynie” - 9 marca 2019 r.