Zasady organizacji dydaktyki po 30 listopada
(24.11.2020)

Prorektor ds. studentów i dydaktyki prof. Agnieszka Piwowar wypracowała z dziekanami i przedstawicielami studentów zasady realizacji zajęć po 29 listopada. Rozszerzono liczbę zajęć praktycznych realizowanych stacjonarnie.

Nowa procedura postępowania w przypadku zakażeń
(16.10.2020)

W związku z rosnącą liczbą przypadków zakażenia i osób kierowanych na kwarantannę zmieniona została Procedura postępowania w przypadku podejrzenia lub zarażenia SARS-COV-2 wśród pracowników i studentów UMW.

Odpowiedzi na pytania studentów
(26.11.2020)

Zgodnie z zapowiedzią Prorektor ds. studentów i dydaktyki prof. Agnieszki Piwowar, nadesłane pytania zostały przekierowane do wydziałów, gdzie udzielono na nie odpowiedzi. Można je odczytać logując się jak do poczty w domenie uczelni.

Konieczność zmiany harmonogramów zajęć
(26.11.2020)

Dziekani otrzymali polecenie przeorganizowania planów zajęć, by jak najwięcej treści teoretycznych (wykłady, seminaria, fakultety) udało się zrealizować przed świętami. Nie dotyczy to zajęć, które wracają w formie stacjonarnej.

Dydaktyka po 29 listopada - dalsze konsultacje
(22.11.2020)

Nad harmonogramem i sposobem powrotu do zajęć praktycznych, po sobotnich decyzjach Prezesa Rady Ministrów, dyskutować będzie w poniedziałek 23.11.2020 Kolegium rektorsko-dziekańskie. Wieczorem planowane jest spotkanie ze studentami.

Informacje po spotkaniu rektorów ze studentami
(20.11.2020)

Prorektor ds. studentów i dydaktyki prof. Agnieszka Piwowar przekazała studentom informację o powrocie do stacjonarnych zajęć praktycznych na wszystkich wydziałach naszej uczelni od 30 listopada.

Zasady prowadzenia zajęć - uzupełnienie
(17.11.2020)

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi prowadzenia zajęć do 29 listopada, Prorektor ds. studentów i dydaktyki prof. Agnieszka Piwowar przygotowała zestawienie wyjaśniające najczęściej pojawiające się pytania.

Ważność legitymacji studenckich i pracowniczych
(17.11.2020)

Na mocy przepisów regulujących stan ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych, legitymacje studenckie i służbowe legitymacje pracownicze mają przedłużoną ważność bez konieczności potwierdzenia ich ważności.

Zmarła profesor Halina Rządkowska-Bodalska
(17.11.2020)

15 listopada 2020 roku w wieku 93 lat odeszła od nas Pani Profesor Halina Rządkowska-Bodalska, Dziekan w dwóch kadencjach w latach 1976-1981, Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji w latach 1972-1997, a także wieloletni nauczyciel akademicki.

Stypendia
(17.11.2020)

Odbyło się posiedzenie powołanej przez Prezesa Fundacji "Farmacja Dolnośląska" Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendiów dla studentów Wydziału Farmaceutycznego. Komisja przyznała 13 stypendiów rocznych ...