Komunikat Komisji Rekrutacyjnej
(16.9.2014)

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej o dodatkowym naborze na farmację studia niestacjonarne (płatne)

W związku z niewypełnionym limitem miejsc na studia niestacjonarne na kierunku farmacja od 16 września 2014 r. odbędzie się nabór uzupełniający. W tym czasie otwarty zostanie system elektronicznej rejestracji dla nowych kandydatów. 

- pełna treść -

Koła Naukowe z Wydziału Farmaceutycznego
(15.9.2014)

W Uczelnianym rankingu Studenckich Kół Naukowych za rok ubiegły (rok akad. 2012/2013) wysokie miejsca zajęły Koła Naukowe z Wydziału Farmaceutycznego:

- miejsce 3 – SKN przy Katedrze Podstaw Nauk Medycznych
- miejsce 4 – SKN przy Katedrze i Zakładzie Bromatologii i Dietetyki

Wersja elektroniczna danych teleadresowych
(8.9.2014)

Szanowni Państwo,
Udostępniamy na stronie Wydziału wersję elektroniczną danych teleadresowych Pracowników Wydziału Farmaceutycznego w układzie alfabetycznym, oraz z podziałem na Katedry/Jednostki Wydziału.
Ponadto załączamy spis wybranych telefonów Władz Uczelni i Administracji Uniwersytetu Medycznego.

Wyłączenia zasilania
(27.8.2014)

Dnia 6 września (sobota) nastąpią wyłączenia prądu elektrycznego, związane z pracami na średnim napięciu. Będzie ich kilka do 2h każde. Dotyczy całej Nowej Farmacji.

Zalane meble w F2
(21.8.2014)

Proszę Katedry i Zakłady Farmacji 2, w których w wyniku wcześniejszego zalania zostały uszkodzone meble i osprzęt, o sprawdzenie czy te szkody są ujęte w załączonej tabeli.
Jeśli nie są wymienione, to do 28.08 proszę o zgłaszanie wad do Działu Utrzymania Ruchu.

Z żalem zawiadamiamy
(11.8.2014)

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 8 sierpnia 2014 roku odszedł od nas prof. dr hab. Jerzy Josiak, Prorektor ds. Nauki w latach 1993-1996, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej w latach 1987-1990,1990-1993,1996-1999, Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego w latach 1980-1987, Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej w latach 1990-2006 Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Łączymy się w bólu z Rodziną.
Władze dziekańskie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dyżury w Zakładzie Humanistycznych Nauk
(5.8.2014)

Dyżury w Zakładzie Humanistycznych Nauk w okresie letnim:

Informacja i protokół Komisji Konkursowej
(22.7.2014)

Informacja i protokół komisji oceniającej prace magisterskie zgłoszone na Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej n apisane i obronione w latach 2012- 2013, ogłoszony przez Fundację Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej w Krakowie oraz Izbę Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej.

Dofinansowanie projektów badawczych
(15.7.2014)

Fundacja ,,Farmacja Dolnośląska’’ ogłasza konkurs dla jednostek Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na dofinansowanie projektów badawczych na zakup odczynników i sprzętu aparaturowego ze środków Fundacji "Farmacji Dolnośląskiej". Wnioski o dofinansowanie projektu powinny być złożone w Fundacji do dnia 15 września 2014 r.

Kierownicy - termin składania dokumentów
(15.7.2014)

Pismo dotyczące terminu składania aktualnych list adiunktów dydaktycznych.