The International Young Scientists Symposium
(3.4.2014)

“PLANTS IN PHARMACY & NUTRITION 2014” The International Young Scientists Symposium - Wroclaw, May 30th 2014 .

Click here for more information.

Naukowa Konferencja Sekcji Leku Naturalnego PTFarm oddział Wrocław oraz Studenckiego Koła Naukowego „Peregrinus”.
(22.4.2014)

W dniach 12-13.04.2014 w Głuchołazach-Zdrój odbyła się Naukowa Konferencja Sekcji Leku Naturalnego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oddział Wrocław oraz Studenckiego Koła Naukowego „Peregrinus”.

Farmacja 2 - wymiana rur w hydroforni
(17.4.2014)

W dniu 22.04.2014 od godzin porannych (wtorek po Świętach) wykonawca przystąpi do zmiany rur w hydroforni na obiekcie Farmacji 2. Prace te będą się wiązały z wyłączeniem wody na obiekcie. Szacowany czas pracy ~8h.

Święta Wielkanocne
(16.4.2014)

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, wszelkiej pomyślności i radości w życiu zawodowym i prywatnym życzy Kolegium Dziekańskie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej.
- kartka z życzeniami -

Nagrody Naukowe Wydziału Nauk Medycznych PAN
(15.4.2014)

Informujemy o możliwości ubiegania się Nagrody Naukowe Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk: Nagrody im. Jędrzeja Śniadeckiego (zespołowe lub indywidualne) - za najwybitniejsze i twórcze wyniki prac badawczych, przyczyniające się do rozwoju nauk medycznych.

Laur Medyczny im. dr Wacława Mayzla
(14.4.2014)

Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk informuje, że w 2014 roku przewidziane jest przyznanie honorowych wyróżnień dla studentów pracujących naukowo pn. „Laur Medyczny im. dr Wacława Mayzla”.
Regulamin wyróżnienia znajduje się na stronie PAN:
www.pan.pl -> Wydziały -> Wydział V Nauk Medycznych -> Regulaminy

Odpady szklane po odczynnikach chemicznych
(14.4.2014)

Szanowni Państwo,
W ostatnich tygodniach ponownie ujawniły się niedopuszczalne praktyki wyrzucania do kontenera na śmieci butelek po odczynnikach chemicznych z etykietami (metanol, aceton, octan etylu) zawierające resztki tych rozpuszczalników.

10 najlepszych Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w roku 2012/2013
(11.4.2014)

1. SKN Nr 33, SKN przy Katedrze i Klinice Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Opiekun: dr n.med. Ernest Kuchar
2. SKN Nr 121, SKN Analityki Sądowej i Chemii Kryminalistycznej Opiekun: dr n.med. mgr chemii Marcin Zawadzki
3. SKN Nr 135, SKN Endokrynologii, Hematologii i Onkologii przy Katedrze i Zakładzie Podstaw Nauk Medycznych Opiekun: dr hab. n.med. Ewa Barg
4. SKN Nr 9,SKN przy Katedrze i Zakładzie Bromatologii i Dietetyki Opiekun: dr Katarzyna Zabłocka – Słowińska, dr Anna Prescha

Sukces studentek w Konkursie Opieki Farmaceutycznej
(9.4.2014)

Studentki V roku Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zajęły I i III miejsce w VII Ogólnopolskim Konkursie Opieki Farmaceutycznej, który odbył się 22 marca 2014 roku w Łodzi.

- więcej -

Nagrody JM Rektora
(9.4.2014)

Zgodnie z pismem Prorektora ds. Nauki prof. dr. hab. Zygmunta Grzebieniaka, w roku bieżącym obowiązuje następująca punktacja do składania wniosków o nagrody JM Rektora:

Nagrody naukowe indywidualne Iº 60 pkt.
Nagrody naukowe indywidualne IIº 45 pkt.
Nagrody zespołowe 70 pkt.

Cykl prac powinien wynosić minimum 3 prace.
Wnioski są przyjmowane do dnia 30 kwietnia 2014 r.