Programy Operacyjne
(30.3.2015)

Szanowni Państwo,
W porozumieniu z Panią Prodziekan ds. Nauki, uprzejmie informuję, że w znacznym stopniu została uruchomiona nowa perspektywa finansowania działalności badawczo-rozwojowej od chwili obecnej do roku 2020, stanowiąca wysoką pulę środków europejskich, o które warto aplikować.

Konkurs Lider Nauk Farmaceutycznych II edycja
(24.3.2015)

Komisja Konkursowa ocenia zgłoszone rozprawy doktorskie.
Pod przewodnictwem prof. dr. hab. n. farm. Janusza Pluty rozpoczęła w lutym br. prace Komisja Konkursowa II edycji Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych.
Do oceny przyjęto 17 rozpraw doktorskich obronionych na Wydziałach Farmaceutycznych Uniwersytetów Medycznych w latach 2013 – 2014, wedle określonych regulaminem Konkursu kryteriów: innowacyjności, oryginalności, aplikacyjności. 

Farmacja 21.Farmaceuci w ochronie zdrowia
(19.3.2015)

Kongres Farmacja 21. Farmaceuci w ochronie zdrowia.
W dniach 11-12 września 2015 r. we Wrocławiu odbędzie się Kongres „Farmacja 21.Farmaceuci w ochronie zdrowia” organizowany przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne.

Sympozjum naukowe "Interdyscyplinarność Współczesnej Toksykologii"
(16.3.2015)

Katedra i Zakład Toksykologii  wraz z Polskim Towarzystwem Toksykologicznym Oddział/Wrocław oraz Studenckimi Kołami Naukowymi  naszej Uczelni zapraszają na Sympozjum Naukowe pt. "Interdyscyplinarność Współczesnej Toksykologii", które odbędzie się dnia 11.06.2015 r. w sali wykładowej W1 Wydziału Farmaceutycznego z OAM Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 211.                                                                                                                  

Bezpłatne badania w kierunku chorób cywilizacyjnych
(12.3.2015)

Wykonaj bezpłatne badania w kierunku chorób cywilizacyjnych i oddaj krew dla nauki !

- czytaj -

Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich
(12.3.2015)

Jak co roku na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej UMW organizowany jest Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich wśród absolwentów kierunków farmacja i analityka medyczna.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o wybranie najlepszych prac doświadczalnych lub przeglądowych wykonanych w Państwa Katedrze/Zakładzie w ubiegłym roku akademickim i przekazanie ich wraz z formularzem zgłoszeniowym do sekretariatu Dziekanatu w terminie do 20 marca 2015 r.

Spotkanie nt. przedsiębiorczości akademickiej w ramach projektu Brokerzy Innowacji
(11.3.2015)

W związku z realizacją na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytu Medycznego we Wrocławiu projektu Brokerzy Innowacji, chciałabym zaprosić Państwa do udziału w Spotkaniu nt. przedsiębiorczość akademickiej, które odbędzie się 20 marca 2014 r. o godz. 10:00 - 12:00 na Wydziale Farmaceutycznym z Odziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im Piastów Śląskich we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 211, sala nr W2.

Specjalista Broker Innowacji
Aleksander Zuchowski

Godziny rektorskie oraz dzień rektorski
(10.3.2015)

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że w związku z organizowaną przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu V Międzynarodową Konferencją Młodych Naukowców oraz XX Ogólnopolską Konferencją Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych w celu umożliwienia studentom naszej Uczelni udziału w ww. konferencjach ogłaszam godziny rektorskie od godz. 13.00 w dniu 9 kwietnia 2015 roku oraz dzień rektorski w dniu 10 kwietnia 2015 roku.

Rektor
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
prof. dr hab. Marek Ziętek

Sympozjum „Szkoła Chemii Medycznej”
(6.3.2015)

Wrocław, 17-19 czerwca 2015 roku

- komunikat - program - rejestracja - abstrakt -

Godziny rektorskie 12 marca 2015 roku
(4.3.2015)

Uprzejmie informuję, że w związku z uroczystością Promocji Doktorów Nauk Medycznych i Farmaceutycznych, której organizatorem jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 12 marca 2015 r. (czwartek) ogłaszam od godz. 8.00 do 14.00 godziny rektorskie.

Rektor
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
prof. dr hab. Marek Ziętek